Hỗ trợ kỹ thuật

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuât do CNS cung cấp bao gồm các dịch vụ về phần cứng, phần mềm, xử lý sự cố, quản lý bảo mật, bảo
trì định kỳ hệ thống CNTT

Về CNS

Thành lập từ năm 2012 với các thành viên có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành CNTT.  CNS không ngừng nỗ lực nâng cấp, hoàn thiện nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn và năng lực cạnh tranh bằng tốc độ dịch vụ. Sứ mệnh của CNS là luôn mang đến những giá trị cao nhất đến với Khách hàng, Nhân viên và Cộng đồng. Giá trị cốt lõi bao gồm : Trung thực , Tận Tâm, Trách Nhiệm, Tín Nghĩa, Tốc Độ.

Liên hệ