Ngày 5-5 vừa qua tập thể công ty CNS Việt Nam đã tổ chức buổi lễ kỹ niệm 6 năm thành lập công ty, kết hợp với du lịch nghỉ mát tại Đà Lạt

Trong quá trình phát triển vừa qua….