Theo thống kê, trên thế giới mỗi giây có tới 900 cuộc tấn công mạng và 5 mã độc mới sinh ra, mỗi ngày phát hiện tới 40 điểm yếu lỗ hổng mới. Còn riêng ở Việt Nam tính trung bình trong 10 tháng đầu năm 2022, mỗi tháng có hơn 1.037 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, trong đó lỗ hổng bảo mật là 1 trong những nguyên nhân hàng đầu.…